Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Kedves leendő óvodásaink!
Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),és  a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján a Bérbaltavári Micimackó Óvoda minden év tavaszán felhívást tesz közzé Óvodai beíratásra!
A beíratás időpontja:

2022.04.21.       08:00-12:00
2022.04.22.       12:00-15:00


A beíratáshoz a következő okmányokra lesz szükség:
  • a szülők személyi okmányai
  • a gyermek személyi okmányai
  • a gyermek anyakönyvi kivonata
  • igazolás a háziorvostól, hogy a gyermekünk a szükséges védőoltásokat megkapta és közösségbe léphet
  • leletek, zárójelentések az esetleges betegségekről

Természetesen az óvodában is töltünk majd ki nyomtatványokat. Nyomtatványaink már itt is elérhetőek, letölthetőek, így megspórolható az óvodában erre fordított idő.

Fontos információk:
Felmentési lehetőségről:
Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A negyedik életévét 2022. augusztus 31-ig betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól.
A felmentési kérelmeket a járási kormányhivatalhoz kell eljuttatni.
A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2022. május 25.


Külföldi tartózkodásról:
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt is.
A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2022. május 25.
A külföldön való óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni:
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
1055 Budapest
Szalay u. 10-14.A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját (amennyiben már rendelkezik vele a gyermek), vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.